Display # 
Title Author Hits
14 ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 180
ตารางแสดงวงเงินใบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบรางเลื่อนระบบมือผลักและระบบพวงมาลัย Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 1291
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 749
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบรางเลื่อนและระบบมือผลักและระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 267
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจัดซื้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 234