ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่องบัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่องบัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล