ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง กำหนกวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง กำหนกวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดเลือก