ประกาษสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเกษตร

ประกาษสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเกษตร