ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Download File PDF

001