ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครงาน เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านงานการต่างประเทศ

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 

เรื่อง รับสมัครงาน เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านงานการต่างประเทศ

Download File PDF