ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการต่างประเทศ

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการต่างประเทศ

Download File PDF

001