ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการต่างประเทศ

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการต่างประเทศ