ประกาศสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

link

http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mregister/6813-2019-09-20-14-44-59