ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป