ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายงานผลการสอบคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายงานผลการสอบคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร