ประกาศรับสมัครงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัครงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน