ข่าวการติดตามนิเทศงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ และน่าน ระหว่างวันที่ ๒

ข่าวการติดตามนิเทศงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ และน่าน ระหว่างวันที่ ๒