body1.gif
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

บุคลากร กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

11

นายคณิต พระเพชร

ตำแหน่งนักำวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทร02-5614367

โทรสาร02-5614367

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

นางดวงตา บุรีเทพ

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทร02-5614367

โทรสาร02-5614367

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo

นางสาวจาฏุพัจน์ รอดอริห์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร02-5614367

โทรสาร02-5614367spanp
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11

นางสาวชนนิกานต์ ประกอบศุขราษฎร์

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

โทร02561-4367

โทรสาร02-5614367

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

นายกิตติศักดิ์ แซ่จึง

ตำแหน่งจนท.บันทึกข้มูล

โทร02-5614367

โทรสาร02-5614367spanp
email: