การติดต่อ


  •   2021-03-10 14:32:24    662  

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์

025613624

แฟกซ์

025613624

อีเมล์

[email protected]