ข้อมูล กลุ่มติดตามและประเมินผล


รายงานประจำปี 2563 กรมการข้าว

รายงานประจำปี 2563 กรมการข้าว

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 14:52:26    310     308 

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2560

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 14:17:32    95     17 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 14:15:47    96     2 

ร่าง รายงานประจำปี 2563

ร่าง รายงานประจำปี 2563

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 14:15:13    92     2 

รายงานประจำปี 2563 กรมการข้าว

รายงานประจำปี 2563 กรมการข้าว

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 11:44:03    189     160