รายงาน สขร 1


3 กันยายน 2564

3 กันยายน 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 11:02:45    3     0 

2 สิงหาคม 2564

2 สิงหาคม 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 11:02:11    3     0 

13 กรกฏาคม 2564

13 กรกฏาคม 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 11:01:19    4     0 

4 มิถุนายน 2564

4 มิถุนายน 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 11:00:28    2     0 

11 พฤษภาคม 2564 รายไตรมาส

11 พฤษภาคม 2564 รายไตรมาส

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:59:33    2     0 

11 พฤษภาคม 2564

11 พฤษภาคม 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:59:04    1     0 

1 เมษายน 2564

1 เมษายน 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:58:31    1     0 

4 มีนาคม 2564

4 มีนาคม 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:57:57    0     0 

19 กุมภาพันธ์ 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:57:24    1     0 

4 กุมภาพันธ์ 2564

4 กุมภาพันธ์ 2564

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:56:35    1     0 

2 ธันวาคม 2563

2 ธันวาคม 2563

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:55:57    0     0 

11 พฤศจิกายน 2563

11 พฤศจิกายน 2563

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:55:24    0     0 

7 ตุลาคม 2563

7 ตุลาคม 2563

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:54:52    1     0 

8 กันยายน 2563

8 กันยายน 2563

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:54:17    1     0 

6 สิงหาคม 2563

6 สิงหาคม 2563

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:53:29    0     0 

8 กรกฏาคม 2563

8 กรกฏาคม 2563

 • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 10:51:50    1     0