ข้อมูล กลุ่มแผนงานและงบประมาณ


แผนสัมมนา 65

แผนสัมมนา 65

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-11-03 13:45:22    176     62 

โอนพนักงานราชการปี 65 งวดที่ 1

โอนพนักงานราชการปี 65 งวดที่ 1

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-10-25 15:11:10    103     20 

โอนงบประมาณส่วนกลางครั้งที่ 2 ปี 65

โอนงบประมาณส่วนกลางครั้งที่ 2 ปี 65

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-10-25 15:10:18    169     22 

รหัสงบประมาณ ปี 65

รหัสงบประมาณ ปี 65

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-10-25 15:09:00    116     22 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กรมการข้าว

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กรมการข้าว

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 15:14:13    165     0 

QR คำของบประมาณประจำปี 2565

QR คำของบประมาณประจำปี 2565

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 15:07:23    152     0 

งบประมาณ ฉบับที่ 3 ปี 65 เล่ม 4

งบประมาณ ฉบับที่ 3 ปี 65 เล่ม 4

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 15:00:28    106     17