ข้อมูล กลุ่มงานยุทธศาสตร์


หนังสือ 2565

หนังสือ 2565

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-02-04 15:35:11    1323     646 

หนังสือ 2564

หนังสือ 2564

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-02-04 15:32:22    171     135 

หนังสือ 2563

หนังสือ 2563

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-02-04 14:48:35    102     51