ข้อมูล กลุ่มงานยุทธศาสตร์


AW Rice_แผนปฎิบัติ งาน

AW Rice_แผนปฎิบัติ งาน

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-10-17 11:45:40    182     137 

AW Rice_IV_65

AW Rice_IV_65

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-10-17 11:43:00    60     46 

หนังสือ 2565

หนังสือ 2565

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-02-04 15:35:11    1406     672 

หนังสือ 2564

หนังสือ 2564

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-02-04 15:32:22    191     145 

หนังสือ 2563

หนังสือ 2563

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-02-04 14:48:35    111     56