เอกสารประชาสัมพันธ์


กำหนดพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ

กำหนดพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-10-11 16:15:13    7     2 

บทความเอกสารเผยแพร่ เมษายน 2565

บทความเอกสารเผยแพร่ เมษายน 2565

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-04-27 16:03:35    63     11 

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-01-21 15:01:11    54     5 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 กรมการข้าว

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 กรมการข้าว

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-01-21 14:58:01    68     14 

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2022-01-21 14:50:52    55     7