ข่าวประชาสัมพันธ์


กรมการข้าว จัดพิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เสริมสร้างสิริมงคล ตลอดปี 66

กรมการข้าว จัดพิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เสริมสร้างสิริมงคล ตลอดปี 66

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2023-01-05 13:04:38

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่ ๙

กรมการข้าว ทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่ ๙

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-12-06 10:17:27

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-10-26 13:29:08

อ่านต่อ...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 - 2567 ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 - 2567 ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-10-26 13:25:31

อ่านต่อ...

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว บวงสรวงพระแม่โพสพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว บวงสรวงพระแม่โพสพ

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-10-26 13:17:01

อ่านต่อ...

สัมมนา สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565

สัมมนา สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-09-22 11:16:02

อ่านต่อ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Harmonizing Rice Standards in the Lancang – Mekong Region

การประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Harmonizing Rice Standards in the Lancang – Mekong Region

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-07-05 15:13:13

อ่านต่อ...

พิธีเปิด และร่วมงานการจัดกิจกรรม "วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565"

พิธีเปิด และร่วมงานการจัดกิจกรรม "วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565"

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-06-07 10:03:42

อ่านต่อ...

การประชุมหารือระดมความคิดจัดกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านข้าว

การประชุมหารือระดมความคิดจัดกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านข้าว

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-06-07 09:47:24

อ่านต่อ...

การเข้าร่วมพิธีเปิดงาน AGRITECHNICA ASIA & Horti ASIA 2022

การเข้าร่วมพิธีเปิดงาน AGRITECHNICA ASIA & Horti ASIA 2022

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-05-27 11:02:08

อ่านต่อ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เข้าขอแสดงความยินดีกับ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เข้าขอแสดงความยินดีกับ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-05-20 11:45:07

อ่านต่อ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เข้าขอแสดงความยินดีกับ นายขจร โนวัฒน์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เข้าขอแสดงความยินดีกับ นายขจร โนวัฒน์

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-05-20 11:37:37

อ่านต่อ...