ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

การมอบข้าวสารให้กับบุคลากรของ ม.เกษตร

การมอบข้าวสารให้กับบุคลากรของ ม.เกษตร

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-08-27 14:00:55

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:21:37

อ่านต่อ...
Sample project image

นำดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมการข้าว ขจร เราประเสริฐ

นำดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมการข้าว ขจร เราประเสริฐ

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:20:17

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:18:48

อ่านต่อ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนกราคากลาง

ข้อมูลเพื่อดำเนินงาน


รายงานประจำปี 2563 กรมการข้าว

รายงานประจำปี 2563 กรมการข้าว

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 14:52:26    15     32 

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2560

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 14:17:32    8     0 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 14:15:47    10     0 

ร่าง รายงานประจำปี 2563

ร่าง รายงานประจำปี 2563

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 14:15:13    15     0 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กรมการข้าว

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กรมการข้าว

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 15:14:13    22     0 

QR คำของบประมาณประจำปี 2565

QR คำของบประมาณประจำปี 2565

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 15:07:23    18     0 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 15:55:06    16     3 

การเข้าร่วมงาน International Green Week

การเข้าร่วมงาน International Green Week

  • โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว   2021-09-06 15:54:30    11     1 

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมการข้าว
link ที่หน้าสนใจ