ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

การมอบข้าวสารให้กับบุคลากรของ ม.เกษตร

การมอบข้าวสารให้กับบุคลากรของ ม.เกษตร

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-08-27 14:00:55

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:21:37

อ่านต่อ...
Sample project image

นำดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมการข้าว ขจร เราประเสริฐ

นำดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมการข้าว ขจร เราประเสริฐ

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:20:17

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:18:48

อ่านต่อ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนกราคากลาง

ข้อมูลเพื่อดำเนินงาน


รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมการข้าวlink ที่หน้าสนใจ