ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-10-26 13:29:08

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 - 2567 ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 - 2567 ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-10-26 13:25:31

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว บวงสรวงพระแม่โพสพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว บวงสรวงพระแม่โพสพ

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-10-26 13:17:01

อ่านต่อ...
Sample project image

สัมมนา สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565

สัมมนา สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2022-09-22 11:16:02

อ่านต่อ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนกราคากลาง

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมการข้าวlink ที่หน้าสนใจ