หนังสือ 2564
  •   2022-02-04 15:32:22    191     145

หนังสือ 2564

แผนการปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2564-2565

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิตปี 2563-2567

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2563-2564 รอบ 2

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2564-2565 รอบ 1  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes